TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Nữ thần hòa bình và thiên nhiên Wohpe vùng Lakota

Trong thần thoại vùng Lakota, Wohpe là một nữ thần/tinh linh của hòa bình và thịnh vượng, và cũng là nữ thần của thiên nhiên. Bà là con gái của Wi-tinh linh của mặt trời, và tinh linh mặt trăng Hanhelpi-Wi.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan