TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Sự tích Ông Lốt tròng đạo Mẫu

Hàng cuối cùng trong thần điện Tứ Phủ là hai vị thần rắn, gọi chung là Ông Lốt. Nếu như Quan Ngũ Hổ đại diện cho chốn sơn lâm thì Quan Lốt là biểu tượng của thủy thần miền sông nước.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan