TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trì giới thanh tịnh

Xưa tại núi Trung Nhạc có thầy Tỳ kheo Nguyên Khuê hằng ngày ngồi dưới gốc cây trong chốn rừng sâu u tịch để nhập định.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan