TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Sóng thần ở phá Tam Giang

Trước đây, ở cửa biển về phía Đông Bắc tỉnh Thừa Thiên có ba ngọn sóng thần, tục gọi là sóng Ông, sóng Bà và sóng Con. Hàng ngày, cả ba lượn sóng thần quái này hiện lên nhận chìm thuyền qua lại, sát hại không biết bao nhiêu sanh mạng người.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan