TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Ba mươi ba nghìn ba trăm ba mươi ba hạt sồi

Có cả thảy là ba triệu ba trăm ba mươi ba nghìn ba trăm ba mươi ba hạt sồi. Và mỗi một trong số ba triệu ba trăm ba mươi ba nghìn ba trăm ba mươi ba hạt sồi này lại có câu chuyện riêng.
Vậy là, lãnh chúa hỏi, giọng hoài nghi:
- Làm sao ngươi có thể đếm được số hạt sồi nhiều đến như thế?

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan