TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Ibrahim và người lái buôn

Tương truyền, Ibrahim al-Mahđi vốn là người có tài kể chuyện và được quốc vương trọng vọng, thường hay gọi đến kể chuyện cho người. Một hôm quốc vương triệu Ibrahim al-Mahđi tới và hỏi:

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan