TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Tích ông Bổn

Ở Chợ Lớn, tại góc đường Khổng Tử và Phùng Hưng có ngôi chùa Phước Kiến thờ ông Bổn, thành lập cách đây hơn một trăm năm.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan