TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Nghi án mục đích của Zeus với sự trừng phạt vị thần Prometheus

Prometheus là vị titan đã nặn ra loài người từ đất sét, thổi sự sống vào chúng và tạo ra những con người đầu tiên, rồi sau đó lại trộm lửa trên đỉnh Olympus để giúp loài người sinh tồn và phát triển.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan