Truyện Xưa Tích Cũ

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Gươm ông Tú

Năm ấy, có một tên bạo chúa ở vùng biển xa bỗng nhiên kéo quân đánh lên vùng rừng núi của người Bana.

1 mục
Loading...