TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Odin đi tới suối nguồn MIimir

Odin chính là đấng toàn năng đứng đầu các vị thần trong thần thoại Bắc Âu. Odin là thần khôn ngoan, thần hiểu biết, thần thi ca, và cũng là thần chiến tranh và thần chết nữa.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan