TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Con chim kỳ lạ

Ngày xửa ngày xưa, có một tên phù thủy thường giả dạng người ăn xin để lân la tới các nhà và bắt đi những cô gái đẹp. Không có một ai biết các cô bị đem đi đâu, chỉ biết chẳng có cô nào trở về.

Lão chủ hiệu và bốn người mù

Có một người ăn xin mù thường đi xin của bố thí ở một khu chợ. Ông ta thường giấu tiền xin được tại một túp lều ngoài thành phố.

Người ăn xin già và cô tiên tốt bụng

Ngày xửa gày xưa có một người ăn xin già đã ở tuổi xế chiều và không hề có người thân hay gia đình. Có cô tiên đã dõi theo người ăn xin này trên khắp đoạn đường của bà và cô cảm thấy rất tội nghiệp cho bà lão.

3 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan