TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Lạt Ma giúp người nghèo

Ngày xưa có một lạt ma nghèo, nghèo đến nỗi các vị lạt ma khác hếch mũi lên khi ông tới một tu viện, và có lẽ không ai biết con người bần cùng này là lạt ma nếu không có chiếc áo cà sa bạc màu.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan