TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Bhasmasura chết vì nhảy múa với Mohini

Bhasmasura (thuộc dòng dõi Atula) là một tín đồ nhiệt thành, tận tụy thờ cúng thần Shiva. Shiva rất hài lòng và để ban thưởng cho Atula này, thần Shiva đã chấp nhận biến điều ước của Bhasmasura thành hiện thực, đó là khi Bhasmasura đưa tay lên đầu ai thì người đó bị đốt cháy, bị bỏng và có thể cháy thành tro.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan