TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Công Nữ Ngọc Vạn và ngôi vị Vương Hậu Chân Lạp

Công chúa (Công Nữ) Ngọc Vạn, họ tên đầy đủ là Nguyễn Phúc Ngọc Vạn, là con gái thứ hai của chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên, sinh khoảng năm 1605, mất sau năm 1658.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan