TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Cừu và Heo

Một hôm, một người chăn cừu phát hiện ra một con heo mập trên cánh đồng anh ta đang thả cừu cho ăn. Anh ta nhanh chóng bắt lấy heo,

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan