TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Truyền thuyết về Từ Thức

Động Từ Thức còn gọi là Động Bích Đào vẫn lưu giữ truyền thuyết về nhân duyên giữa Từ Thức với tiên nữ trong chốn tiên cảnh.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan