TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Con thỏ, con chim nắc nước, con muỗi

Một lần nọ, Ngọc Hoàng đòi các cầm thú đến trước bệ rồng.
Con chim nắc nước tâu:

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan