TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Huyền Trân công chúa và hai châu ô, lý

Vào thời vua Trần Nhân Tôn truyền ngôi cho con là Trần Anh Tôn, rồi lên núi Yên Tử tu hành. Thường ngày Trần Nhân Tôn hay đi ngao du sơn thủy. Có lúc lại du hành vào đến tận phần đất của Chiêm Thành.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan