TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Sự tích Núi Bà Đen

Rất lâu ngày trước, núi Bà Đen còn có một tên gọi khác là Núi Một. Phía trên đỉnh núi có một bức tượng Phật làm bằng đá, mọi người truyền tai nhau rằng nó rất thiêng.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan