TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Khỉ và rùa đen

Ðể chào mừng một ngày lễ lớn, một hôm Khỉ ta mời tất cả bạn bè trong khu rừng đến nhà chơi. Rùa đen cũng đến.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan