TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Hẻm núi người gịà bị bỏ rơi

Ngày xưa đã lâu lắm rồi, khi người nào tới sáu mươi tuổi không còn làm được việc gì nữa là người ta đem bỏ họ ở một hẻm núi. Hẻm núi đó được gọi là "Hẻm núi người gịà bị bỏ rơi".

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan