TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Đôi mắt thái tử Câu Na La

Thuở xưa đất nước Ấn Ðộ được trị vì bởi ông vua tên là A Dục, trị dân rất công bình phân minh. Hồi còn trẻ, tính Ngài hay giận dữ nhưng dần dần Ngài trở nên hiền từ dịa dàng.

Nữ thần Nit (Neith) - Nữ thần Chiến binh và người dệt nên vũ trụ

Mắt thường vẫn bỏ qua nhiều sự việc trong mỗi câu chuyện. Đó không đơn giản chỉ vì một số thứ là vô hình (mà chúng chắc chắn là vậy). Đó cũng không đơn giản con mắt đôi khi mù quáng (mà nó có thể thế lắm, do được chọn hay do bị đánh lừa).

2 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan