TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Vua núi vàng

Một người lái buôn có hai con, một trai và một gái, cả hai đều còn nhỏ, chưa biết đi. Bác có hai chiếc thuyền đi buôn đường biển, đó chính là toàn bộ gia sản của bác - đi buôn đường biển thường lãi lớn - nhưng không ngờ bác được tin cả hai thuyền đều bị đắm.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan