TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Tại sao núi chàng rể gù lưng

Ngày ấy, Thủy Tinh rất tức giận vì mang lễ vật đến chậm. Không lấy được Mỵ Nương, Thủy tinh bèn kéo hết quân đuổi theo đám cưới của Sơn Tinh. Đuổi đến sông Đà thì trời đã muộn. Quân của Sơn Tinh đã qua sông từ lâu, nước đã trong rồi.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan