TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Chó sói và bà cụ già

Một con sói đói đi tìm mồi. Đến cuối làng, sói nghe thấy trong căn nhà gỗ một thằng bé đang khóc và bà cụ già bảo nó:

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan