TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Sự tích núi ông Trịnh, núi thị Vải

Ngày xưa, có một phú ông rất giàu, vợ mất sớm, không có con trai nối dõi tông đường. Ông chỉ có một đứa con gái tên là Thị Vải.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan