TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Tên ngốc thích đi chu du thiên hạ

Ngày xưa có hai mẹ con nghèo khó sống với nhau. Anh con trai là một tên ngốc. Một hôm anh ta nói với mẹ là muốn đi chu du thiên hạ, bà mẹ nói:
- Nhà mình nghèo như vậy, con đi thì lấy đâu ra tiền làm lộ phí, không thể đi được.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan