TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Mbaba Mwana Waresa nữ thần của mùa màng

Mbaba Mwana Waresa là nữ thần của mùa màng, mưa thuận gió hòa, cầu vồng và bia rất được trọng vọng của dân tộc Zulu ở Nam Phi. Bà dạy người dân trồng trọt, dạy họ làm bia.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan