TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Em bé thông minh

Ngày xưa nhà vua sai quan đi dò la khắp nước tìm người tài giỏi. Viên quan ấy đã đi khắp nơi mọi miền đất nước, đến đâu ông cũng ra những câu đố oái oăm để hỏi mọi người, nhưng tuy mất nhiều công mà chưa thấy có người nào thật lỗi lạc.

2 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan