TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Bắt sống chó ngao Cerbère

Lần này thì Eurysthée giao cho Héraclès một việc thật oái oăm hết chỗ nói: xuống dưới vương quốc của thần Hadès bắt sống chó ngao Cerbère ba đầu đem về. Công việc này vượt quá tài năng của Héraclès. Chàng phải cầu khấn Zeus giúp đỡ.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan