TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Thần mùa màng Telepinu của người Hittites

Telipinu là vị thần mùa màng trong thần thoại của người Hittites (một nền văn minh cổ ở Thổ Nhĩ Kỳ). Ông là con trai của thần bão tố Teshub và nữ thần mặt trời Arinniti.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan