TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Truyền thuyết Ma Cà Rồng Việt Nam

Theo Lê Quý Đôn, loài ma cà rồng sống ở trấn Hưng Hóa xưa. Vào ban ngày thì hắn đi lại, sinh hoạt như người thường.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan