TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Cây tre trăm đốt

Ngày xưa có một anh trai cày khỏe mạnh chăm chỉ đi làm thuê cho tên phú hộ giầu có trong làng nhưng lại keo kiệt. Lão thuê anh trai càu làm ruộng cho lão nhưng lão lại không muốn trả tiền công cho anh, vì thế lão tính kế để đuổi anh đi

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan