TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Giết chó khuyên chồng

Ngày xưa có hai anh em nhà kia, người anh giầu có lắm tiền nhiều bạc, còn em thì cam phận túng bấn. Nhưng người anh vẫn không mấy khi đoái hoài tới em mình, trái lại chỉ thân thiết với bọn vô lại, nay rượu chè mai cờ bạc làm vui.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan