TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Vườn nhà bà biết làm phép lạ

Khi Kay đi rồi thì Giecđa nghĩ gì? Kay đi đâu? Chẳng ai biết. Đi về hướng nào, cũng chẳng ai hay. Chỉ nghe bọn trẻ con kể lại rằng chúng đã trông thấy Kay buộc chiếc xe của nó vào một chiếc xe trượt tuyết lớn và đi về phía cửa ô.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan