TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Pélops sinh cơ lập nghiệp ở đất Hy Lạp

Sau khi Tantale bị thần Zeus trừng phạt, Pélops lên nối ngôi cha trị vì ở đô thành Sipyle. Nhưng số phận chẳng nuông chiều đất nước Sipyle như xưa nữa.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan