TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Vua vàng Hoàng Đế

Hoàng Đế, còn gọi là Hiên Viên Hoàng Đế (轩辕黃帝), là một vị quân chủ huyền thoại và là anh hùng văn hoá của Văn minh Trung Hoa, được coi là thuỷ tổ của mọi người Hán.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan