TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Quỳ

Quỳ là sinh vật được ghi chép trong Thượng Cổ Dị Thú Thần Thú. Trong truyền thuyết, Qùy sống trên một ngọn núi gọi là Lưu Bộc, ở nước Đông Hải.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan