TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Chàng trai biến thành rồng

Ngày xưa có hai vợ chồng nhà nọ sống tại làng Kunming. Họ lấy nhau đã hơn ba mươi năm mà vẫn chưa có con. Họ mong có một đứa trẻ biết chừng nào!
Hàng ngày sau bữa tôi họ thường cẩu thánh Ala ban cho họ một mụn con. Sau đó người vợ bỗng thấy mình có mang. Họ mừng vui khôn xiết!

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan