TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Hán Chung Ly thành tiên

Hán Chung Ly, là một trong số Bát Tiên của Đạo giáo. Nguyên mẫu là một vị đại tướng thời Đông Hán họ là Chung Ly, tên là Quyền, hiệu Vân Phòng tử, bình sinh ông tự xưng là "Thiên hạ đô tản Hán Chung Li Quyền".

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan