TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Achille tử trận

Sau khi hạ được dũng tướng Memnon, Achille tiếp tục cầm đầu quân Hy Lạp tiến công quân Troie. Chàng tả xung hữu đột hạ hết danh tướng này đến danh tướng khác của quân Troie.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan