TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Chàng bán than

Ngày xưa, trên ngọn núi nọ có một anh chàng bán than. Ngày ngày công việc của chàng là đốt than rồi mang xuống làng bán lấy tiền mưu sinh.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan