TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Bức chân dung người vợ

Ngày xửa, ngày xưa có một người tên là Gôm- bây. Anh ta đã gần bốn mươi tuổi mà vẫn chưa có vợ. Anh ta sống độc thân trong một túp lều siêu vẹo.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan