TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Chú bé nghèo dưới nấm mồ

Ngày xửa ngày xưa có một chú bé chăn dê nghèo, bố mẹ đều chết cả, quan trên đưa chú cho một nhà giàu nuôi dạy. Song vợ chồng nhà này rất độc ác và cay nghiệt

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan