TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Naraka - địa ngục trong thần thoại Hindu

Địa ngục trong thần thoại Hindu được gọi là Naraka. Vị thần cai quản địa ngục là diêm vương Yama. Các vị thần phụ tá cho Yama được gọi chung là Yamadutas, họ có trách nhiệm dẫn các linh hồn từ trần thế đến yết kiến Yama để chịu sự phán xét.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan