TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Eopshin - vị thần tài sản và kho bạc

Eopshin (Hangu: 업신) là vị thần tài sản và kho bạc trong thần thoại Triều Tiên. Nàng là một trong những Gashin - hay vị thần hộ gia hoặc cũng có thể coi là vị thần nhà kho.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan