TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Thỏ, lửng, khỉ và rái cá

Ngày xưa, ở làng kia, có một người bán muối rong tên là Chô-bây. Một lần Chô-bây đi chợ mua một túi muối, một túi đậu, một cái bánh xe nước và một cái thảm rơm - khi mỏi chân, Chô-bây sẽ ngồi nghỉ trên cái thảm rơm đấy.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan