TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Cậu bé thần đồng

Ngày xưa, nhà vua có lòng mến mộ và trọng dụng người tài nên thường truyền cho các quan lại đi khắp nơi để tuyển lựa người tài đức trong dân gian ra giúp nước. Hôm đó, một viên quan dắt ngựa qua cánh đồng thì gặp hai cha con người nọ, bèn cất lời hỏi:

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan