TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Thần thoại khởi thuỷ người Lào

Người Lào kể rằng, thế giới nguyên thuỷ có các cõi: cõi thần, cõi người, cõi ma quỷ, có những cây cầu nối các cõi này lại với nhau. Vị thần tối cao là Then không hài lòng khi con người nguyên thuỷ ăn lông ở lỗ, bạo lực và độc ác, liền gởi những lời chỉ dạy xuống cho loài người.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan