TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Thần đậu mùa Sonnimne

Kinh khủng quá, có cả thần Đậu mùa gây bệnh cho nhân gian. Nhưng điều tệ hơn cả thần Đậu mùa là gì? Đó là có tới... 53 thần Đậu mùa, gọi chung là các Sonnimne.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan